Dětský domov HUSITA, o.p.s.

Dubenec u Příbrami

Dětský domov Husita, o.p.s. se nalézá přibližně 50 km jižně od Prahy, nedaleko Příbrami. Zřizovatelem je Pražská diecéze Církve československé husitské. Kapacita dětského domova je 16 dětí. Děti žijí ve dvou rodinných skupinách, každá obývá jednu polovinu domu, se samostatným vchodem, kuchyní a částí zahrady. Dětský domov byl otevřen v srpnu 2006, jedná se o nestátní církevní dětský domov, zařazený do sítě školských zařízení ve Středočeském kraji.

Dětský domov je situován ve vesnické zástavbě, v běžném trochu větším domě. Snažíme se, aby nás obyvatelé obce brali jako běžné sousedy, naše děti udržují kamarádské vztahy s dětmi z obce, vzájemně se navštěvují, hrají si na obecním hřišti. Přijímají své návštěvy v domově jako v běžném životě doma.

Naše děti chodí do škol v Příbrami, Hluboši a Sedlčanech, snažíme se je zapojovat do zájmových kroužků podle jejich individuálního zájmu, mimo dětský domov. Část dětí navštěvuje sportovně zaměřenou školu s častými odpoledními tréninky a víkendovými soutěžemi. Děti chodí do skautské organizace,  hrají volejbal, cvičí step aerobik. O víkendech se děti účastní sportovních, kulturních a turistických akcí, které pořádají jiné organizace nebo dětský domov.Naše děti se přiměřeně podílejí na všech pracích, které provoz domova přináší, nemáme obslužný personál.

Vzhledem k malému počtu dětí v domově můžeme více pracovat s rodiči našich dětí, snažíme se o vzájemnou spolupráci, pořádáme společné akce a pobyty pro rodiče i děti.

Cílem naší práce je v první řadě tvořit bezpečné, výchovné prostředí pro děti, které z různých důvodů nemohou aktuálně žít doma, jelikož jejich blízcí buď nemohou, nechtějí anebo se neumějí o své děti starat.