Aktuálně

Léto 2022- letní prázdniny děti trávily na letních táborech- LDT Márty Trnávce, tábor DDM Karlín, letní tábor Charity Příbram v Ohrazenici, část prázdnin některé děti byly u svých příbuzných. Hodně jsme se s dětmi chodili koupat, jezdili na kole, chodili na výlety. 

Od září děti začaly docházet do škol a školky, současně i do svých zájmových kroužků a na sportovní tréninky. Některé dívky trénují závodní step aerobic, chlapci chodí na tréninky fotbalu a do skauta.

Podzimní prázdniny děti pravděpodobně stráví na chalupě v Polňasech, některé u svých příbuzných či na táboře.   

Děkujeme našim příznivcům a dárcům za finanční podporu, kterou jsme využili na úhradu letních aktivit!